Programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo PO FSE Galicia 2014-2020

Publicación en el DOGA de ayudas a la contratación indefinida de mujeres desempleadas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioG0424-120618-0001_gl.html

EXTRACTO da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo PO FSE Galicia 2014-2020, e a formación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

 

Share This

admin